' rel='stylesheet' type='text/css'>ANSATTE : Kroknes Økonomi AS -Økonomiløsninger tilpasset dine behov.


Randi Raknes Røskar

Daglig leder
Autorisert regnskapsfører
E-post: randi@kroknes.no
Direktetlf: 994 21 050

Sølvi Stave

Regnskapsfører
E-post: solvi@kroknes.no
Direktetlf: 957 37 537


Lise Eriksen

Regnskapsfører
Direktetlf: 957 37 538
astrid.jpg

Astrid Settemsdal

Regnskapsfører
E-post: astrid@kroknes.no
Direktetlf : 957 37 536


Liv Bjerknes

Regnskapsfører
Direktetlf: 957 37 539

Bente Glomstad

Regnskapsfører
E-post: bente@kroknes.no
Direktetlf: 957 37 535